Politika varstva zasebnosti in piškotkov

Namen politike zasebnosti in piškotkov je seznanitev uporabnikov spletnega mesta www.couplingthegame.com z nameni in podlago za obdelovanje njihovih osebnih podatkov s strani Opera Games d.o.o. in s seznanitvijo njihovih pravic.

Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno mesto www.couplingthegame.com (v nadaljevanju: uporabnik).

Z uporabo spletnega mesta, uporabnik potrjuje, da se strinja s to Politiko varstva zasebnosti in piškotkov. Uporabnik se z nadaljnjo uporabo spletnega mesta strinja s spremembami te politike.

 

  1. Varstvo osebnih podatkov

V Opera Games d.o.o. spoštujemo vašo zasebnost in bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za navedene namene. Vaše osebne podatke bomo skrbno varovali v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679 (GDPR) in Zakon o varovanju osebnih podatkov – ZVOP-1), politiko varstva zasebnosti in piškotkov.

  1. Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno s Politiko varstva zasebnosti in piškotkov, je Opera Games d.o.o., Trg Svobode 20, 2390 Ravne na Koroškem.

  1. Obdelovalec osebnih podatkov

Obdelovalec osebnih podatkov spletne strani www.couplingthegame.com je Opera Games d.o.o.

  1. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam ali v tretje države

Opera Games d.o.o. zbranih osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam ali v tretje države.

Izjemo predstavlja pošiljanje e-novic COUPLING, the Game, kjer se uporablja spletna platforma MailChimp, na kateri so shranjeni osebni podatki za pošiljanje takih novic, in sicer sledeči osebni podatki: ime, priimek, elektronska pošta. Spletna platforma MailChimp v svojih Splošnih pogojih uporabe in Politiki zasebnosti zagotavlja spoštovanje pravil iz Splošne uredbe GDPR (Uredba EU 2016/679) in potrjuje, da je pridobila certifikat skladnosti z zasebnostnim ščitom EU-ZDA (EU-U.S. Privacy Shield Framework).

  1. Vrste osebnih podatkov in nameni njihove obdelave

Opera Games d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi privolitve posameznikov in na podlagi zakonitega interesa.

4.1. Obdelava na podlagi privolitve

Opera Games d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov za namene pošiljanja splošnih obvestil, povabil na dogodke in novosti povezanim z igro Coupling, the Game.

Navedena obvestila se pošiljajo izključno preko elektronske pošte.

Za ta namen Opera Games d.o.o. od posameznika zbira in obdeluje naslednje osebne podatke: ime, priimek, elektronski naslov.

4.2. Obdelava na podlagi zakonitega interesa

4.2.1. Opera Games d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov, ki preko kontaktnega obrazca posredujejo svoje podatke izključno za namene oddaje povpraševanja po zanimanju za naše produkte in storitve in se taka obdelava lahko šteje za obdelavo na podlagi zakonitega interesa. Za ta namen Opera Games d.o.o. od posameznika zbira in obdeluje naslednje osebne podatke: ime, priimek, elektronski naslov in telefon.

 

4.3. Obdelava na podlagi pogodbe

Opera Games d.o.o. (Opera Games d.o.o.) zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov, ki jih potrebuje za izvajanje pogodbenega odnosa, ki se sklepa z nakupom blaga ali storitev v spletni trgovini in se opravlja na podlagi Splošnih pogojev poslovanja spletne trgovine www.couplingthegame.com. Obvezni osebni podatki so: ime, priimek, elektronski naslov, ulica, poštna številka.

  1. Varstvo osebnih podatkov

Opera Games d.o.o. za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja vse potrebne pravne, organizacijske in ustrezne logistično-tehnične postopke in ukrepe, bodisi sam na podlagi internih aktov, bodisi preko svojih pogodbenih partnerjev, tako, da se:

  1. Rok hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se lahko obdelujejo in hranijo, dokler obstaja namen za katerega so bili pridobljeni oziroma do preklica dane privolitve posameznika.

Osebni podatki posameznika, ki se obdelujejo na podlagi pogodbe/naročila, se lahko obdelujejo in hranijo še 5 let od izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja področje davka na dodano vrednost.

  1. Pravice posameznika

Skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov, ima posameznik pravico dano privolitev kadarkoli preklicati, pravico pa ima tudi zahtevati vpogled, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, in sicer tako, da nas o tem obvesti pisno po pošti na naslov Opera Games d.o.o. Trg Svobode 20, 2390 Ravne na Koroškem ali preko elektronske pošte info(at)couplingthegame.com. Na navedeni naslov lahko posameznik poda tudi pritožbo v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov.

Posameznik pa lahko pritožbo glede obdelave njegovih osebnih podatkov poda tudi neposredno pristojnemu nadzornemu organu, tj. Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

  1. Ravnanje v primeru kršitev

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo podjetje Opera Games d.o.o. ravnalo v skladu z veljavno zakonodajo in nemudoma izvedlo vse notranje in zunanje ukrepe (tehnične, organizacijske) za zaščito pravic in interesov posameznika, vsakega od prizadetih bo o tem obvestilo, prav tako bo s tem seznanilo pristojni nadzorni organ v Republiki Sloveniji.

II. Veljavnost

To Politiko varstva zasebnosti bomo po potrebi dopolnjevali, o čemer vas bomo ustrezno obvestili.

Ta Politika je objavljena na spletnem mestu www.couplingthegame.com in velja od 1. januarja 2022 dalje.

Zadnjič je bila ta politika posodobljena 5. maja 2023.